Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας με έδρα την Λάρισα, θα δέχεται τους Υποψηφίους από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016εκτός Σάββατο ? Κυριακή - Δευτέρα 18-19-20 Ιουνίου 2016 και Σάββατο ? Κυριακή 25-26 Ιουνίου 2016 στο Ε. Α. Κ. Λάρισας (Αλκαζάρ) και ώρες 07:00π.μ. - 11:00π.μ., σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ?06 ? 2016
1. Κολύμβηση Αγοριών και Κοριτσιών των Νομών Λάρισας ,Τρικάλων, Καρδίτσας και Πιερίας.
2. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος Αγοριών και Κοριτσιών των Νομών Ευρυτανίας και Βοιωτίας.
3. Δρόμος 400 μ. Αγοριών Ν. Φωκίδας.
4. Δρόμος 200 μ. Κοριτσιών Ν. Φωκίδας.

 

ΠΕΜΠΤΗ 16 ? 06 - 2016
1. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος Αγοριών και Κοριτσιών Ν. Φθιώτιδας .
2. Δρόμος 200 μ. Κοριτσιών Ν. Μαγνησίας.
3. Δρόμος 400 μ. Αγοριών Ν. Μαγνησίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 - 06 - 2016
1. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος Κοριτσιών Ν. Λάρισας με Επώνυμο από Α έως και Κ.
2. Δρόμος 200μ. Κοριτσιών Ν. Ευρυτανίας.
3. Δρόμος 400μ Αγοριών Ν. Ευρυτανίας.

ΤΡΙΤΗ 21 ? 06 ? 2016
1. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος Κοριτσιών Ν. Λάρισας με Επώνυμο από Λ έως και Ω.
2. Δρόμος 200 μ. Κοριτσιών Ν. Τρικάλων.
3. Δρόμος 400 μ. Αγοριών Ν. Τρικάλων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ? 06 ? 2016
1. Κολύμβηση Αγοριών και Κοριτσιών των Νομών Μαγνησίας ,Φθιώτιδας ,Ευρυτανίας , Βοιωτίας και Φωκίδας .
2. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος Αγοριών Ν. Λάρισας με Επώνυμο από Λ έως και Ω.
3. Δρόμος 400 μ. Αγοριών Ν. Λάρισας με Επώνυμο από Α έως και Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ? 06 ? 2016
1. Δρόμος 200 μ. Κοριτσιών Ν. Φθιώτιδας και Ν. Βοιωτίας.
2. Δρόμος 400 μ. Αγοριών Ν. Φθιώτιδας και Ν. Βοιωτίας.
3. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Φωκίδας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ? 06 ? 2016
1. Δρόμος 200 μ. Κοριτσιών Ν. Καρδίτσας και Ν. Πιερίας.
2. Δρόμος 400 μ. Αγοριών Ν. Καρδίτσας και Ν. Πιερίας.
3. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Τρικάλων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ? 06 ? 2016
1. Δρόμος 200 μ. Κοριτσιών Ν. Λάρισας με Επώνυμο από Α έως και Κ.
2. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος Αγοριών Ν. Λάρισας με Επώνυμο από Α έως και Κ.
3. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος Αγοριών και Κοριτσιών Ν. Καρδίτσας.

ΤΡΙΤΗ 28 - 06 - 2016
1. Δρόμος 400 μ. Αγοριών Ν. Λάρισας με Επώνυμο από Λ έως και Ω.
2. Δρόμος 200 μ. Κοριτσιών Ν. Λάρισας με Επώνυμο από Λ έως και Ω.
3. Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος Αγοριών και Κοριτσιών Ν. Μαγνησίας και Ν. Πιερίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ? 06 ? 2014
1. Κολύμβηση, Δρόμος 200μ., Δρόμος 400μ., Σφαιροβολία και Άλμα σε Μήκος για όσους Υποψηφίους δεν μπόρεσαν να Εξεταστούν για Αιτιολογημένους Λόγους (π.χ. Εξετάσεις  Ειδικών Μαθημάτων, Ξένη Γλώσσα, Σχέδιο, Μουσική κ.λπ.) τις Προγραμματισμένες Ημερομηνίες.

Σύμφωνα με την Φ.251/80119/Α5/18-05-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι Υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. Οι Υποψήφιοι εκτός των παραπάνω νομών του προγράμματος ,θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ομάδα Φυσικής Αγωγής Λάρισας, στο τηλ. 2410252958, ώστε να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες που πρέπει να προσέρχονται για τις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης, πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά :
1. Τρεις (03) πρόσφατες , όμοιες φωτογραφίες ταυτότητας. (Εκ των οποίων η μία θα πρέπει να έχει επισυναφθεί στην ακτινογραφία (βλ. 2), ενώ οι άλλες δύο θα κατατεθούν στη Γραμματεία της Επιτροπής με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά)
2. Ακτινογραφία θώρακα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, με γνωμάτευση του ιατρού. Στην ακτινογραφία του εξεταζόμενου πρέπει να επισυνάπτεται φωτογραφία, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από το γνωματεύοντα ιατρό.
3. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό
4. Καρδιογράφημα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, με γνωμάτευση του ιατρού.
(ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ).
5. Το Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή τη «Βεβαίωση πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
6. Το Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.
Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων.
Διευκρινίζεται ότι, δεν επιτρέπεται η Εξέταση του Υποψηφίου σε περισσότερες από μία Επιτροπές.
Οι Υποψήφιοι που συμμετέχουν σε Εξετάσεις Ενδοσχολικών ή Ειδικών Μαθημάτων από 15 μέχρι 29 Ιουνίου 2016 και εφόσον συμπίπτει η ημέρα Πρακτικής Δοκιμασίας με αυτή της Εξέτασης στο Ειδικό Μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, να ορίζει διαφορετική ημέρα Εξέτασης Αγωνισμάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2410252958.