Ασημένια Πιστοποίηση eSafety Label για το σχολείο μας

Το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου από τους μαθητές είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον και ασφαλή πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες ως μέρος της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας. Η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση eSafety έχει ως στόχο τη στήριξη των σχολείων, μέσω της δικτυακής πύλης eSafety Label (http://www.esafetylabel.eu/). με σκοπό να τα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης να παρέχουν ένα πιο ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον για το προσωπικό και τους μαθητές. Οι καλές διαδικτυακές εμπειρίες συμβαδίζουν με μια ξεκάθαρη πολιτική των σχολείων και ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Στα πλαίσια των παραπάνω, το σχολείο μας ήταν πιστοποιημένο με την χάλκινη ετικέτα του eSafety, την οποία απέκτησε μετά από αξιολόγηση, ενώ από τις 26-3-2015, απέκτησε την ασημένια πιστοποίηση και αποτελεί πλέον ένα από τα λίγα σχολεία στην Ελλάδα που την κατέχει. Αυτήν η διάκριση οφείλεται στην συμβολή του στην κοινότητα του eSafety μέσω της πολιτικής που ακολουθείται για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και τις δράσεις που υλοποιεί με στόχο να εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους μαθητές του για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.