Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ από 29-11-2023 έως και 15-12-2023

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) , για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ότι πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειο Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Προσφορές για την εξαήμερη εκδρομή των μαθητών της Β’ Τάξης στο Μεσολόγγι – Πάτρα – Καλάβρυτα από 06-04-2023 έως και 08-04-2023.

Σε ότι αφορά την εκδρομή των μαθητών της Β’ Τάξης στο Μεσολόγγι – Πάτρα – Καλάβρυτα από 06-04-2023 έως και 08-04-2023, μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 15/03/2023 , υποβλήθηκαν έξι προσφορές. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι της εταιρείας “ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ TOURS”. Ακολουθούν οι προσφορές και το πρακτικό επιλογής.