Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.