Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (06/04 έως 10/04/2020)

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας συνεχίζει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (μέσω Webex) για τους μαθητές όλων των τάξεων. Το πρόγραμμα έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email) κάθε μαθητή, ως εκ τούτου σας παρακαλούμε να ελέγχετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα συνεχίζεται και η η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του Πανελλήνιου Σχολικού ΔΙκτύου (e-class), για την εγγραφή στην οποία έχει δοθεί παράταση, η οποία λήγει τη Δευτέρα 06/04/2020. Παρακαλούμε λοιπόν όσους μαθητές δεν πρόλαβαν να εγγραφούν, να σπεύσουν