Προσφορές για την εξαήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ’ Τάξης στην Κρήτη από 18-11-2022 έως και 23-11-2022.

Σε ότι αφορά την εκδρομή των μαθητών της Γ’ Τάξης στην Κρήτη από 18-11-2022 έως 23-11-2022, μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 19/10/2022 , υποβλήθηκαν επτά προσφορές εκ των οποίων η μία αποσύρθηκε και παρέμειναν έξι προσφορές. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι της εταιρείας “onlineHolidays.gr”.

Ακολουθούν οι προσφορές.