Προσφορές για την εξαήμερη εκδρομή των μαθητών της Β’ Τάξης στο Μεσολόγγι – Πάτρα – Καλάβρυτα από 06-04-2023 έως και 08-04-2023.

Σε ότι αφορά την εκδρομή των μαθητών της Β’ Τάξης στο Μεσολόγγι – Πάτρα – Καλάβρυτα από 06-04-2023 έως και 08-04-2023, μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 15/03/2023 , υποβλήθηκαν έξι προσφορές. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι της εταιρείας “ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ TOURS”.

Ακολουθούν οι προσφορές και το πρακτικό επιλογής.