Αρχική

Το 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων βρίσκεται στην περιοχή της Μπάρας στην πόλη των Τρικάλων. Λειτουργεί ως 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων από το 1999 ενώ στο συγκεκριμένο κτίριο κατά τα προηγούμενα έτη στεγαζόταν το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Τρικάλων